Kånna IF profilhörnan cup 2019

Kånna IF – din fotbollsförening

Kånna IF är en fotbollsförening med historia. Föreningen bildades 1967 och har genom åren spelat fotboll från div. 4-elit till div.6. Föreningen är även känd för våra två fina gräsplaner, som ligger strax utanför byn med tillhörande klubbstuga. Vi har idag ett A-lag och ett B-lag för seniorer samt ett knattelag. Kånna ligger ca 1 mil söder om Ljungby.Vi hälsar dig välkommen till oss i Kånna IF och hoppas att du kommer att trivas!
Sugen på att börja spela i Kånna IF?

Bli medlem

  • Aktiv medlem 700 kr/år
  • Ungdom i seriespel 350 kr/år
  • Ungdom ej i seriespel 200 kr/år
  • Stödmedlem 100 kr/år

Styrelse

Johannes Gunnarsson

Ordförande

Dennis Strömgren

Vice Ordförande

Johan Wiberg

Sekreterare

Andreas Gunnarsson

Kassör

Rikard Källerholm

Ledamot

Daniel Aspegren

Ledamot

Björn Aspegren

Ledamot

Arnel Gajek

Suppleant

Mikael Nilsson Elf

Suppleant

Simon Slättenbäck

Suppleant

Drogpolicy

Kånna idrottsförenings policy ska skapa en samsyn när det gäller problemen kring droger. Vi vill dessutom att våra medlemmar ska ha en god kunskap och riktlinjer med utarbetade åtgärder samt ett gemensamt förhållningssätt, allt från styrelse, ledare, ungdomar till föräldrar.

Tobak & Alkohol
Tobak innefattar både snusning och rökning. Vi tillåter inte att föreningens ungdomar under 18 år använder tobak i föreningens lokaler, under eller i anslutning till träning tävling eller annan föreningsaktivitet. Vi har ej heller någon försäljning av tobak.

Vi tillåter inte att föreningens ungdomar under 18 år dricker alkohol i samband med vår verksamhet. För de i föreningen som är äldre än 18 år tillåts inte förtäring av alkohol under eller i direkt anslutning till träning och tävling.

Vid arrangemang i andra lokaler och där KIF står som ansvarig gäller sunt förnuft. Dock gäller att KIF och dess deltagare följer gällande lag, (bl.a. avseende 18-årsregel, allmän plats).

Vi strävar efter att ledare och andra vuxna i föreningen i alla sammanhang uppträder som goda förebilder när det gäller förhållandet till alkohol.

I samband med barn och ungdomsverksamheten ser vi även att ovanstående regler gäller för ledare, föräldrar och övriga medlemmar. Med tanke på deras roll som förebilder är det mycket viktigt att de föregår med gott exempel.

Om dessa föreskrifter ej följs av någon av våra ungdomar, agerar vi på följande sätt:

Samtal med berörd och kontakt med föräldrar/vårdnadshavare.
Doping & narkotika
All bruk och hantering av doping och narkotika är förbjudet enligt svensk lag. Om klubben misstänker eller upptäcker att någon av våra medlemmar hanterar och/eller brukar dopingpreparat eller narkotika agerar vi på följande sätt:

Samtal med berörd.
Kontakt tas med medlemmens föräldrar/vårdnadshavare om den är under 18 år.
Kontakt tas med sociala myndigheter och polis.
Mobbing och kränkande behandling
Vi strävar efter att alla medlemmar i Kånna idrottsförening ska känna trygghet i våra verksamheter. Därför tillåter vi inte några former av våld, trakasserier eller mobbing. Vi vill att barn, ungdomar och vuxna deltar aktivt i att uppmärksamma, motverka och åtgärda våld, trakasserier och mobbning.

Åtgärder vid mobbing och kränkande behandling:

Enskilt samtal med den utsatta
Enskilt samtal med den/dem som mobbar/kränker
Samtal med den utsatta och den/de som utsätter den enskilde för mobbningen/kränkningen.
Kontakt med hemmet om medlemmen är under 18 år.
Ha extra uppsikt på den/de som mobbat/kränkt
Ge stöd till den utsatte
Vid svårare fall görs anmälan till annan myndighet.
/Årsmötet 2010-02-16